Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 22/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình – Những chiếc xe tăng tinh nghịch 06h35Khám phá thế giới – Câu…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 21/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn hóa toàn cảnh 05h45Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình – Những chiếc xe tăng tinh nghịch 06h40Văn hóa làng 07h45Ký…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 19/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phóng sự – Tấm lòng người lính 06h00Bản tin sáng 06h10Bản tin thế giới 06h15Phim hoạt hình 06h45Ca nhạc – Khúc xuân 07h40Phóng sự – Trồng hoa…

2 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 18/2/2018

Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phụ nữ Việt – Lì xì ngày tết 06h00Bản tin sáng 06h15bản tin thế giới 06h45Tiểu phẩm hài – Họ lý tên thông…

2 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 17/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phụ nữ Việt – Bánh trưng ngày tết 06h00Bản tin sáng 06h10Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Chúc Tết 06h15Phiêu lưu cùng ẩm…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 16/2/2018

Giới thiệu chương trình 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phụ nữ Việt – TẾT ĐOÀN VIÊN 06h00Bản tin sáng 06h15Hồ sơ văn hóa – Chùa một cột 06h25Phim hoạt hình – Thành phố san hô 06h45Tiểu…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 15/2/2018

00hGiao thừa 05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phóng sự – TẾT VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình – Những chiếc xe tăng tinh…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 14/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn hóa toàn cảnh 05h45Phim tài liệu – Bức thông điệp lịch sử – tập 16 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Khám phá thế giới – Chiến thuật săn…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 13/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn hóa toàn cảnh 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Phụ nữ Việt – Say nắng 06h00Bản tin sáng 06h10Bản tin thế giới 06h20Phim hoạt hình – Thành phố San Hô 06h35Tiểu phẩm…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 12/2/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – CÁCH PHÒNG BỆNH TRĨ 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin Thế giới 06h25Phim hoạt hình – Thành phố San…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 11/2/2018

Giới thiệu chương trình 05h32Văn hóa toàn cảnh 05h45Phóng sự – Phía sau chuyện của Dó 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phụ nữ Việt – Ở Rể 06h39Phiêu lưu cùng ẩm thực 07h00Ca…

4 Likes