Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 21/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Quê hương mùa xuân 5:30 Khuyến nông 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Bệnh viêm mũi không do dị…

Like

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 20/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Hơi thở mùa xuân 5:30 Phóng sự: Khát vọng trong dòng chảy hội nhập 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức…

Like

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 19/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Phiên chợ xuân 5:30 Phóng sự: Xuân về với những người lính cắm bản 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức…

Like

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 18/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Mùa chim én bay 5:30 Quốc phòng toàn dân 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Mùa xuân ăn gì…

4 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 17/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Mùa xuân ơi! 5:30 Quốc phòng toàn dân 5:40 Chương trình văn nghệ tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Ăn uống hợp…

5 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 16/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Tình ca mùa xuân 5:30 Phóng sự: Người lính quân hàm xanh làm theo lời Bác 5:40 Chương trình văn nghệ tiếng Mông…

4 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 15/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Xứ Thanh- miền non nước hữu tình 5:30 Chương trình tiếng Mông 5:45 Xuân trên vùng di sản 6:00 Thanh Hóa ngày mới…

4 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 14/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Phiên chợ ngày xuân 5:30 Khuyến nông 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Chăm sóc da khi ngồi máy…

4 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 13/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Phiên chợ ngày xuân 5:30 Biên phòng toàn dân 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Có nên ăn mì…

5 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 12/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Phiên chợ ngày xuân 5:30 Biên phòng toàn dân 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Rễ cỏ tranh –…

3 Likes

Lịch phát sóng Thanh Hóa TV ngày 11/2/2018

5:00 Giới thiệu chương trình truyền hình trong ngày 5:05 Ca nhạc: Phiên chợ ngày xuân 5:30 Biên phòng toàn dân 5:40 Chương trình tiếng Mông 5:55 Nhịp cầu sức khỏe: Cảnh báo rối loạn…

1 Like