Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pinkfong – Tập 26 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 61 – 62 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình rắc rối –…

Like

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pinkfong – Tập 25 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 59 – 60 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình rắc rối –…

5 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pinkfong – Tập 24 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 57 – 58 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình rắc rối –…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 21 (Con số) 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 55 – 56 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 14 (Hát và nhảy) 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 53 – 54 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia…

5 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 8 (Khủng long) 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 51 – 52 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/2/2018

00g00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 22 (Động vật) 00g30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 49 – 50 01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/2/2018

00:00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 21 (Con số) 00:30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 47 – 48 01:00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình…

7 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/2/2018

00:00 Chương trình thiếu nhi: Pinkfong – Tập 11 (Từ vựng) 00:30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 45 – 46 01:00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình rắc…

5 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13/2/2018

0:00 Chương trình thiếu nhi: Pinkfong – Tập 7 (Công chúa) 00:30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 43 – 44 01:00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình rắc…

6 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/2/2018

00:00 Chương trình thiếu nhi: Pink Fong – Tập 16 (Từ vựng) 00:30 Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 41 – 42 01:00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình…

5 Likes