Lịch phát sóng VTV7 ngày 22/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 5 07:30 Học cùng con Số 14: Sự chuyển đổi của chất 07:45 Math Dorm Số 2: Phép trừ 08:00 Tiếng Anh THCS Số 34 08:30…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 4 07:30 Học cùng con Số 13: Dinh dưỡng 07:45 Math Dorm Số 1: Số đếm 08:00 Tiếng Anh THCS Số 33 08:30 Thế giới quanh…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu Đi xa để trở về 07:15 Đổi mới sáng tạo 07:30 Crack’em up Số 4 08:00 IELTS FACE OFF The sky’s the limit 08:30 Follow us…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu Khanh 07:15 Đổi mới sáng tạo 07:30 Crack’em up Số 3 08:00 IELTS FACE OFF Start up spirit 08:30 Follow us Countryside 08:45 Học cùng con…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu 69713 07:15 Đổi mới sáng tạo 07:30 Crack’em up Số 2 08:00 IELTS FACE OFF The global village 08:30 Follow us To the island 09:00 Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng SCTV7 ngày 18/2/2018

00:00 Tình như tia nắng (T32/39) 01:00 Bếp vui mỗi ngày _Số 56 01:30 Gặp nhau để cười _ Số 229 02:00 Hãy để anh yêu em (T35/38) 03:00 Khúc Nam Ai (T34/43) 04:00 Đêm…

3 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu Kiên quyết 07:15 Đổi mới sáng tạo 07:30 Crack’em up Số 1 08:00 IELTS FACE OFF Obstacles 08:30 Follow us Số 3: Food 09:00 Phim hoạt…

3 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu 69713 07:15 Đổi mới sáng tạo Số 13 07:30 Crack’em up Số 20 08:00 IELTS FACE OFF The wow factor 08:30 Follow us Số 2 09:00…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15/2/2018

6:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Phim tài liệu Khanh 07:15 Đổi mới sáng tạo Số 13 07:30 Crack’em up Số 18 08:00 IELTS FACE OFF Food 08:30 Follow us Số 1: Traveling 09:00 Phim…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 4 07:30 Học cùng con Số 13 07:45 Math Dorm Số 10 08:00 Tiếng Anh THCS Số 32 08:30 Thế giới quanh ta Số 7 09:00…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 13/2/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 3 07:30 Học cùng con Số 12 07:45 Math Dorm Số 9 08:00 Tiếng Anh THCS Số 31 08:30 Thế giới quanh ta Số 6 09:00…

3 Likes